Emissievrij werken

Stikstof is momenteel o.a. in de weg- en waterbouw een hot item. Overal waar ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, is het verplicht te onderzoeken of stikstofdepositie plaatsvindt, het neerslaan van stikstof op de bodem en in het water van reactieve stikstofverbindingen uit de lucht op een Natura 2000 gebied.
Wij hebben reeds reconstructie werkzaamheden voorbereid welke IN een Natura 2000 gebied hebben plaatsgevonden.
Deze werkzaamheden zijn verricht met een aantoonbare uitstoot (Aerius berekening) van 0,00 mol/ha/jaar.

Na het ontwerpproces voor deze emissievrije werken, vertalen we de technische ontwerpen naar een bestek met tekeningen. Dit kan een RAW-bestek zijn desgewenst aangevuld met EMVI-criteria.