Reconstructie openbare ruimte

Veroudering van een straat of wijk, achterstallig onderhoud van de infra, verbetering van de verkeersveiligheid, wateroverlast door de klimaatverandering of toename van verkeer.
Wij helpen u met de gewenste oplossingen voor de herstructurering van de openbare ruimte zoals straten en pleinen, riolering (o.a. afkoppelen HWA) of groenvoorzieningen.

Na het ontwerpproces, vertalen we de technische ontwerpen naar een bestek met tekeningen. Dit kan een RAW-bestek zijn desgewenst aangevuld met EMVI-criteria.