Werkvelden

Opdrachtgevers huren Civiel Technisch Buro in voor de projectvoorbereiding en/of -begeleiding van een compleet project of voor een onderdeel van een project.

Projectvoorbereiding en -begeleiding vereisen een professionele aanpak van alle elementen van de civiele techniek:

  1. CAD-tekenen
  2. Maken van bestekken volgens de RAW-systematiek
  3. Maken van directieramingen en het opstellen van projectcalculaties
  4. Opstellen van plannen voor Veiligheid & Gezondheid;
  5. Voorbereiden van emissievrije projecten
  6. Directievoering en/of toezicht
  7. Verzorgen van aanbestedingen

Onze opdrachtgevers zijn veelal gemeentes, waterschappen en projectontwikkelaars, hoofdzakelijk uit de provincies Zuid-Holland en Zeeland.